Back to All Events

Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylä


Vuoden 2016 Psykoterapiatutkimuksen päivien teema on ”Psykoterapian ja psykologisten interventioiden paikka, merkitys ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa”.

Päivien tavoitteena on esitellä hyviksi havaittuja käytäntöjä ja kokeiluja, joiden avulla lapsille, perheille ja aikuisille on onnistuttu tuottamaan riittäviä, oikein kohdistettuja ja oikea-aikaisia psykologisia ja psykoterapeuttisia palveluita. Päivät haastavat osallistujia pohtimaan, mikä on psykoterapian paikka ajankohtaisten yhteiskunnallisten muutosten keskellä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-uudistuksessa. Tavoitteena on myös löytää vastauksia kysymykseen, miten mielenterveyttä tukevia palveluita ja hoitopolkuja on mahdollista kehittää entistä tarkoituksenmukaisemmiksi.

Lisätietoja https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/ajankohtaista/copy_of_psykoterapiatutkimuksen%20paivat