Back to All Events

Introduktion till kroppsorienterad psykoterapi, Hangö, Hangö sommaruniversitet

Dagen är öppen för allmänheten, ingen avgift! Obligatorisk anmälan.

Kroppsorienterad psykoterapi utgör ett förhållningssätt där kroppsliga aspekter inkluderas i det terapeutiska arbetet. Parallellt med den kognitiva och emotionella bearbetning som äger rum i terapin får patienter lära sig att fästa uppmärksamhet vid hur de förhåller sig kroppsligt i olika situationer och hur de med hjälp av konkreta övningar kan åstadkomma förändring också på en grundläggande kroppslig nivå.

Lärare:
Bodil Lindfors & Cecilia Waldekranz. 
Stödperson: Clara Wickström

Plats:
Skolgatan 9-11, Hangö

Språk:
Svenska

Antagning till introduktionsdagen:

Introduktionsdagen är öppen för alla intresserade. Deltagare gör en bindande förhandsanmälan till Hangö sommaruniversitet kansli@hangosommaruni.fi