Back to All Events

Mentalisaatio- terapian suomalainen kongressi,Turku


Paikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, 20380 Turku

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöstö esim. lääkärit, psykologit, psykoterapeutit ja terveydenhoitajat sekä muut ihmissuhde-, ohjaus- ja kasvatustyötä tekevät.

Tervetuloa kuulemaan uusinta tietoa mentalisaatiosta ja sen soveltamisesta käytännön työhön. Alan asiantuntijat käsittelevät aiheita monipuolisesti eri näkökulmista. Kongressista saat erilaisia mentalisaatiokykyä mittaavia työvälineitä ja mittareita. Tule kehittämään omaa ammattitaitoasi ja verkostoitumaan!

Teemoja ja sisältöä:

22.11.2017 Mentalisaatiokyvyn kehitys ja tutkiminen

- Katsaus kansainväliseen mentalisaatioterapiatutkimukseen
- Aivot ja mentalisaatiokyvyn kehitys
- Mentalisaatiokyvyn kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen
- Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky vanhempi-lapsi vuorovaikutuksessa
- Mentalisaatio – paluu edeltäjiin. Mentalisaatioteorian kehitysaskeleita.

23.11. 2017 Mentalisaatio käytännön työssä

- Mentalisaatiohoitotiimin perustaminen suomalaiseen mielenterveyden hoitojärjestelmään
- Mentalisaatioon perustuva hoito ja yksilöterapia
- Mentalisaation käytäntöä psykiatriassa: psykoedukaatioryhmä.
- Vanhemman mentalisaatiokyvyn arviointi ja edistäminen
- Psykofyysinen näkökulma mentalisaatiokyvyn edistämiseen

Hinta

Early Bird -hinta 350 € (voimassa 31.5. asti)
Hinta 410 € (1.6. alkaen)
Yhden päivän hinta 260 €
Illallinen 38 e

 

https://asp.asio.fi/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=bGZpbjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDt1JTtobWVudGFsaXNhYXRpbztjMTU0OA%3D%3D