Back to All Events

Skam, stolthet & sårbarhet 2-dagars workshop i att arbeta med skam och dess skyddsmekanismer i psykoterapi, behandling och annat hjälparbete, Helsingfors


Teman vi kommer att arbeta med/vad du får med dig under utbildningsdagarna: • Förstå mer vad skam egentligen är – både den friska, sunda skammen och den giftiga skammen: gå igenom aktuell teori/forskning som bakgrund till förståelsen, reflektioner kring hur den kan appliceras på behandlingsarbete. • Skillnaden mellan skam och skuld, och empatins viktiga roll i det. • Kunskap om hur skam och dess försvar kan ta sig i uttryck: Skamkompassen. • Få lära dig några specifika interventioner som kan hjälpa klienter/personer att hela skam. • Kopplingen till anknytningsmönster och hur hjärnan kidnappas av trauma/skam. • s.k. Stolthetsreaktioner – två sorters stolthet, den autentiska och den hybriska. • Självmedkänsla – vägen till att hantera och att hela skammens effekter, för både dig och dina klienter.

Vem riktar sig workshopen till: dig som arbetar med psykoterapi, behandling, stödarbete eller annan form av arbete som rör människor: socionomer, kuratorer, psykoterapeuter, psykologer, frivillig- och stödorganisationer i tredje sektorn, speciallärare och andra vars arbete är att stödja människor i utveckling. När: söndag 18 november 9.00 – 18.00 & måndag 19 november kl 9.00 – 16.00. Var: SFV-huset G18 (Svenska Folkskolans Vänner), Georgsgatan 18 i Helsingfors, våning 1. Möteslokal: Helsingfors rum 101 Pris: 150 euro för hela kursen, du förväntas delta i båda dagarna. Anmälningsformulär & QR-kod: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lixkwQpRf0WA6Uwvo0BpyCuXW5N6ahFMv8Vh6J-tHVdUNVJBMExWUTFCSUEyNVFPVElXMjBaT01GTy4u

Denna workshop är ett samarbete med Psykosociala Förbundet i Finland: www.fspc.fi

Workshopledaren Jojo Tuulikki Oinonen är auktoriserad gestaltterapeut som har valt att specialisera sig inom skam och andra själv-medvetna emotioner. Har även arbetat som konsult inom näringsliv och organisationer, där arbetet oftast handlat om frågor som rör kreativitet och kommunikation. Hon har egen praktik i Stockholm där hon arbetar med klienter i individual- och gruppterapi, och även med föräldrastöd (gruppledare i Aktivt Föräldraskap).