Back to All Events

Hahmoterapia tutuksi- Virity vastavuoroisuuteen!

Paikka: Helsinki

Opettajat: Mikko Lounela ja Saara Hedlund

Päivä koostuu teoriasta ja kokemuksellisesta työskentelystä (keholliset harjoitukset, pariharjoitukset). Se tarjoaa osallistujalle kokemuksen hahmoterapiasta lähestymistapana sekä mahdollisuuden vahvistaa itsetuntemusta ja kykyä vastavuoroisuuteen. Koulutus toimii johdantona myöhemmin mahdollisesti järjestettävälle koulutukselle The Power of Relational Approach in Professional Work – Basics of Gestalt Therapy. Kurssin järjestää Suomen Hahmoterapia ry yhdessä Helsingin kesäyliopiston kanssa.

Päivän aikana tutustumme hahmoterapian perustan muodostavaan kokonaisvaltaiseen kokemuksellis-fenomenologiseen työtapaan ja siihen liittyvään käsitejärjestelmään. Kohtaamistyön kannalta keskeisiä teemoja ovat muun muassa: kohtaamisen relationaalisuus ja vastavuoroisuus; minuus ja keho prosesseina; dialoginen autenttinen läsnäolo ja kokemuksellisuus hoidollisina työkaluina
Avainsanat: tietoisuus tässä ja nyt, kontakti ja intentionaalisuus, läsnäolo, kokemuksellisuus ja kehollinen virittäytyminen ja myötätunto, relationaalisuus ja vastavuoroisuus, minuus prosessina suhteessa ympäristöön (kenttäteoria), kokeilut väylänä läsnäolevampaan vuorovaikutukseen.

Kohderyhmä: Kohtaamistyön ammattilaiset. Ei edellytä aiempaa tietoa hahmoterapiasta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.kesayliopistohki.fi

Kurssimaksu 135e

Earlier Event: March 27
Hahmoterapiaryhmä Joensuussa