Altti Outinen

Hahmoterapeutti
Psykoterapeutti (ET), Kelan palveluntuottaja
Voin ottaa uusia asiakkaita / tilanteeni vaihtelee

Lähestymistapani

Lähestyn psykoterapiatyötä gestalt-terapian viitekehyksestä. Tässä kokonaisvaltaisessa työskentelytavassa huomioidaan sekä psyykkinen että kehollinen lähestymistapa. 

Vuodet psykoterapeuttina ovat tuoneet mukanaan vaikutteita myös muista terapiasuuntauksista (mm. traumatyöskentely, kehoterapia ja ratkaisukeskeisyys).

Työskentelytavat vaihtelevat riippuen asiakkaan tilanteesta, toiveista, persoonallisuudesta, sekä käsiteltävästä teemasta.

Taustani

Terapeutiksi valmistumisen jälkeen (2005) olen suorittanut mm. seuraavia lisäkoulutuksia:

  • Psykofyysinen psykoterapia (1-vuoden peruskoulutus)

  • Psykopatologia (EAGT /Suomen Hahmoterapia ry)

  • Sensorimotorinen traumaterapia (Level 1, Traumaterapiakeskus 2017)

Keväällä 2019 aloitan psykopatologian syventävät opinnot IPsig-instituutissa Italiassa.

Palvelut

  • Yksilöterapia

  • Pariterapia

  • Ryhmäterapia

  • Työnohjaus

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Mm. perusluottamus, ulkopuolisuuden ja kuulumattomuuden tunteet, yksinäisyys, itsetuntokysymykset, seksuaalinen suuntautuneisuus, masennus, ahdistus, trauma.

 
outinenmv.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 040 5326494
Sähköposti: info(at)umhahmoterapia.fi
Kotisivu:  umhahmoterapia.fi
Vastaanotto: Urho Kekkosen katu 8 (Kamppi, Helsinki)

Työskentelykielet:
Suomi, englanti