Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2017:

Hanna Alén, puheenjohtaja, p. 040 767 2989, hannaalen@gmail.com
Pirjo Juutilainen
Mikko Lounela, varapuheenjohtaja
Jussi Nissinen, taloudenhoitaja, kokoussihteeri
Saara Hedlund, tiedottaja, saara.hedlund@gmail.com
Tuulia Salminen, jäsensihteeri, äitiyslomalla.  Tehtävää hoitaa varajäsen Pääsky Halttunen, paasky@jsh.fi
Mikko Karhulahti