Tuula Ripatti

Hahmoterapeutti, psykoterapeutti, Kelan palveluntuottaja
Amante Oy

Lähestymistapani (merkkiraja 800):

Yksilöterapeuttina minua puhuttelee suhdekeskeinen ja luova työote. Kehotietoisuus ja tietoisuus kulkevat terapiaprosessissa käsi kädessä. Työskentely saattaa pitää sisältää mm. kuvallista tai kehollista kokemista ja ilmaisua.

Pariterapiassa fokus on kumppanien välisessä vuorovaikutuksessa, jonka ilmiöitä autan avaamaan, tunnistamaan ja sanottamaan. Pariprosesseissa hyödynnän kiintymyssuhde- ja tunnekeskeisen pariterapian viitekehystä.

Työotteeni soveltuu hyvin myös työnohjaukseen.  Toimin yksilö- ja ryhmätyönohjaajana etenkin lastensuojelu- ja sosiaalialalla, joissa usein toimitaan tunne-elämää kuormittavissa tehtävissä. Kouluttajana luotan osallistujien asiantuntijuuteen ja pyrin tekemään sitä näkyväksi toiminnallisen, osallistavan ja prosessoivan työotteen avulla.

Koulutus ja taustani (merkkiraja 600):

VTM valtiotieteiden maisteri (sosiaalitieteet), Helsingin yliopisto. Seurakuntakuraattori / diakoni, Helsingin Diakoniaopisto

Clinical Gestalt Psychotherapist,  GIS International The Gestalt Institute of Scandinavia

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO), Suomen Psykodraamayhdistys ry

Täydennyskoulutusta mm.

  • Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
  • The Basics of Psychopathology – A Gestalt Therapy Approach
  • Ekspressiivisen taideterapian menetelmäopinnot
  • Kulttuurialan esittävän taiteen koulutusohjelman ammatilliset erikoistumisopinnot (60 ov)

Olen suuntautunut seuraaviin kysymyksiin (max. 5 kpl)
(esimerkkilista)

  • Ahdistus
  • Eksistentiaaliset kysymykset
  • Ihmissuhdeongelmat 
  • Itseluottamus
     

Työskentelen myös näiden kysymysten parissa

Kansainvälisyys, kehotietoisuus / keholliset menetelmät,  kiintymyssuhde, kriisit , lapset ja nuoret,  liittymisen vaikeudet, luovuus, läheisriippuvuus, masennus, paniikkihäiriöt, parisuhde, perhe, perusluottamus, psykosomaattiset oireet, riittämättömyyden tunne,ijaisvanhemmuus

 
Tuula2.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 040 5325 123
Sähköposti: tuula.ripatti at amante.fi
Kotisivu:  http://www.amante.fi & http://www.amante.fi
Vastaanotto: Tapiontori 1, Espoo

Työskentelykielet:
Suomi, englanti 

Palvelut:
Yksilöterapia
Pariterapia
Ryhmäprosessien ohjaus
Koulutus
Työnohjaus