Heikki Törmi

Hahmoterapeutti, psykodraamaohjaaja (Certified Practitioner), TRE-ohjaaja, työnohjaaja, TeM, psykologian opiskelija (Jyväskylän Yliopisto)

Voin ottaa uusia asiakkaita / tilanteeni vaihtelee

Lähestymistapani

Minun työtäni ohjaa kiinnostus ihmisen mieleen, mielen ja kehon yhteyteen sekä ihmisenä olemisen eri puoliin. Terapeuttinen lähestymistapani rakentuu aitoon, avoimeen ja hyväksyvään läsnäoloon terapeuttisessa kohtaamisessa. Turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentuessa myös vaikeiden, häpeällisten ja kipua tuottavien asioiden käsitteleminen käy mahdolliseksi. Mikään ajatus tai tunne ei ole kielletty terapiassa. Terapiassa voi käydä läpi kokemuksia ja tuntemuksia, joiden kanssa on jäänyt liian yksin ja joista on muualla vaikea puhua. Samalla psyykkisten rakenteiden uudelleen muotoutuminen tulee mahdolliseksi, mielen joustavuus lisääntyy ja elämänlaatu paranee.

Terapeuttisessa prosessissa voi kohdata monia innostuksen ja oivalluksen hetkiä - ja toki myös hetkittäin epätietoisuutta ja ahdistusta. Terapian edetessä tietoisuuden lisääntyminen, omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä läsnäolon esteiden purkaminen luo uutta elämää ja ravistelee kangistuneita tapoja olla olemassa. Spontaani suhde itseen ja toisiin, elämään ja tähän hetkeen, tekee elämästä rikkaampaa.

Koulutus ja taustani

 • Hahmoterapeutti, Gestalt Institute of Scandinaviasta (GIS) 2019

 • Psykodraama Certified Practitioner 2019

 • Työnohjaaja 2019

 • Psykologian pääaineopiskelija, Jyväskylän yliopisto 2018-

 • Psykodraamaohjaaja 2016

 • TRE-ohjaaja (Trauma and Tension Releasing Exercises) 2015

 • Ihminen tavattavissa –mentor 2013

 • Teatteritaiteen maisteri 1997

Palvelut

 • Yksilö-, pari- ja ryhmäterapia

 • Yksilö- ja ryhmäpsykodraama

 • Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

 • Kouluttaminen

 • TRE-ohjaus

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Läsnäolo, vuorovaikutus ja kehotietoisuus
Spontaanius, luovuus, tunteet ja motivaatio
Eksistentialistiset kysymykset ja elämän merkitys
Riippuvuudet ja riippuvuuksien eri muodot
Työssä ja opiskelussa jaksaminen
Elämän kriisit, muutos- ja kasvuprosessit

heikki_tormi.jpeg

Yhteystiedot

Puh.: +358505207790
Sähköposti: tormi (at) mac.com
Kotisivu:  www.mentormi.fi
Vastaanotto: Kajaani

Työskentelykielet:
Suomi, englanti