Juha Silvo

Hahmoterapeutti, TM
Voin ottaa uusia asiakkaita

Lähestymistapani

Mitä haluan sanoa sinulle, joka etsit terapeuttia?

Sinulla on oikeus olla tyytyväinen itseesi ja kokea itsesi kokonaiseksi ihmiseksi. Rikkinäisen historian ei tarvitse olla este sille.

Saatat kuitenkin tuntea eläväsi raiteilla, jotka eivät salli poikkeamista. Tietoiseksi tuleminen tavoista, joilla estät itseäsi valitsemasta toisin ja olemasta täydemmin läsnä omassa elämässäsi, on ensimmäinen askel. Tämä tiedostaminen on mielen ja kehon yhdessä tuottamaa ja sillä on myös sosiaalinen konteksti. Se ei tapahdu pelkästään sisäisin oivalluksin, sillä ihmisen minuus muodostuu emotionaalisessa kontaktissa toisiin ihmisiin. Sinun on saatava kokea nykyhetkessä, miten sinua on kohdeltu ja miten itse kohtelet itseäsi ja toisia, ihmisen kanssa joka tukee pyrkimystäsi tulla kokonaiseksi. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija. Tullaksesi tietoisemmaksi tarvitset toisten ihmisten peiliä.

Terapia on kontaktityökalusi. Sillä korjataan huonosti toimivia kontakteja omaan maailmaasi. Terapia on harjoittelukenttäsi. Siellä harjoitellaan yhteispeliä ja oman paikan ottamista, valintojen tekemistä, elämäntaitoa.

Koulutus ja taustani

Hahmoterapeuttikoulutus Gestalt Institute of Scandinaviassa (GIS International) 2012-2018). Hahmoterapeuttiyhdistyksen jatkokoulutusta psykopatologiassa 2018. Avoimen yliopiston “psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot” 30 op kokonaisuus 2018–2019.

Iso osa työelämästäni ennen tätä tapahtui luterilaisen kirkon piirissä, lähinnä radio- ja lehtijournalistina ja graafisena suunnittelijana (painotuotteiden ulkoasuja ja toimittamista). Kun siirryin freelanceriksi vuosituhannen vaihteessa, aloin tehdä lisäksi käännöstöitä, lähinnä runouden ja laulumusiikin suomentamista ja opiskelin kirjallisuustieteen perusopinnot. Mahtuipa elämääni myös jakso, jolloin opiskelin viherrakentajaksi. Teologisesta loppututkinnosta (1987) huolimatta olen erkaantunut kirkon maailmasta ja siirtynyt kohti taiteen maailmaa. Tämä suunta on merkinnyt siirtymistä kohti aistien ja kehollisuuden kokemista, poispäin älyllisen analyysin ja selittämisen hallitsemasta maailmasta.

Palvelut

  • Yksilö-, pari- ja ryhmäterapia

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Olen kiinnostunut kentästä, joka muodostuu suhteistamme elämänympäristöömme ja sen vaikutusta itseemme. Pohdin minuutta, masennusta, ahdistusta, häpeää, pelkoja, paniikkia, identiteettiä, kommunikaatiota, eksistentiaalisia kysymyksiä, elämänkriisejä (suuret muutokset ja luopumiset) ja ongelmia lähisuhteissa.

 
Juha_silvan.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 040 748 7976
Sähköposti: silvo.juha@gmail.com
Kotisivu:  
Vastaanotto: Petaksentie 19, 00630 Helsinki
Työskentelykielet: Suomi ja englanti