Katri Suvanto

Hahmoterapeutti
Psykoterapeutti (ET), Kelan palveluntuottaja
Voin ottaa uusia asiakkaita / tilanteeni vaihtelee

Lähestymistapani

Terapiatyöskentely alkaa tutustumisella ja terapian tavoitteiden selvittämisellä. Mikä tuo asiakkaan terapiaan juuri nyt? Mihin hän kaipaa muutosta? Uuden rakentaminen alkaa oman itsen kohtaamisesta. Työskentelyssä tässä ja nyt asiakas alkaa tulla tietoiseksi tyypillisistä ajatus- ja toimintatavoistaan. Liikkeen, äänen tai värien kautta hän voi löytää ilmaisun jollekin, joka avaa uusia näkökulmia vaikkapa ihmissuhteisiin. Uudenlainen tietoisuus ja oivallukset sekä niiden vieminen arkeen omaa hyvinvointia paremmin tukevilla valinnoilla ovat olennaisia askelmia matkalla eheämpään elämään.

Jokaisella on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi, ja samalla vuorovaikutus ja avautuminen voivat pelottaa. Terapiassa rakennetaan yhdessä luottamuksen ja vuorovaikutuksen kenttää läsnäolon ja kontaktin kautta. Oivallukset terapiassa voivat tuoda asiakkaalle iloa mutta myös kipua: näinkö minulle on tapahtunut, tältäkö se oikeasti tuntuu? Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen auttavat ymmärtämään paremmin omia kokemuksia ja samalla arvostamaan omaa ainutkertaista elämää.

Koulutus ja taustani

Minua on aina kiehtonut ihmisen sisäinen maailma ja niiden ilmiöiden ymmärtäminen, jotka muokkaavat ja kenties myös kolhivat meitä. Myös vieraat kielet ja kulttuurit ovat vetäneet puoleensa niin että alun perin opiskelin yliopistossa filosofian maisteriksi kääntämisen ja tulkinnan koulutusohjelmassa. Olen tehnyt alan töitä sekä Suomessa että ulkomailla, ja expat-kokemukset ja paluumuutto elämää muovaamina kokemuksina ovat omakohtaisesti elettyjä.

Hahmoterapiaa opiskelin tanskalaisessa GIS-instituutissa 2005 - 2010. Valmistumisvuonna palasin useiden ulkomaan vuosien jälkeen Suomeen ja sain oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Hahmoterapeutiksi valmistumisen jälkeen olen täydentänyt osaamistani opiskelemalla trauman käsittelyä taideterapian keinoin (Metodi Team, Helsinki, 2011-2013) ja psykopatologiaa (Istituto di Gestalt HCC, Italia, 2014-2016). Pitkien koulutusten lisäksi olen käynyt hengitystä, kehollisuutta ja luovia menetelmiä käsitteleviä kursseja.

Palvelut

  • Yksilö- ja pariterapia
  • Ryhmäterapia ja ryhmien ohjaus
  • Myös valmennuksellinen lähestymistapa

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Elämän siirtymävaiheet, muutto Suomeen tai ulkomaille (expat-kokemukset), kriisinhallintatehtävistä palanneiden kokemusten työstäminen, ylisukupolvinen (transgenerational) trauma, ekspressiiviset ja keholliset menetelmät, luovuus osana hyvinvointia

 
suvantomv.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 040 764 9997
Sähköposti: katri.suvanto (at) gmail.com
Kotisivu:  www.essentialtherapy.fi
Vastaanotto: Köydenpunojank. 4 & Annank. 29, Helsinki

Työskentelykielet: suomi, english