Kirsi Törmi

Hahmoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti, TRE-ohjaaja, työnohjaaja, TansT
Voin ottaa uusia asiakkaita / tilanteeni vaihtelee

Lähestymistapani

Olen tehnyt keho-orientoitunutta asiakastyötä yksityisvastaanotollani vuodesta 2011. Hahmoterapiakoulutukseni lopputyö ”Dancing with the nervous system – Working with victimisation in Gestalt Therapy” käsitteli autonomisen hermoston osuutta vuorovaikutussuhteissamme.

Keho-orientoituneisuudella tarkoitan kehon viestien ja tuntemusten sensitiivistä huomioimista, niistä tietoiseksi tulemista. Kehon huomioiminen terapiatilanteessa tai työnohjauksessa tarkoittaa myös asennoista, hengityksestä, kehon liikahduksista ja hermoston vireystilasta tietoiseksi tulemista. Kehon tieto ja tietämys on välitöntä ja siinä on syvää viisautta.

Koulutus ja taustani

Olen tanssitaiteen tohtori (PhD), hahmoterapeutti (Clinical Gestalt Psychotherapist), pari- ja seksuaaliterapeutti, Ihminen tavattavissa mentor, TRE-ohjaaja ja -mentori ja työnohjaajaharjoittelija. Olen tehnyt pitkään töitä keholliset tuntemukset huomioon ottavan vuorovaikutuksen parissa, johon myös väitöstutkimukseni ”Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena” (2016) liittyi.

Minulla on ollut yksityisvastaanotto Kajaanissa vuodesta 2011 ja Helsingissä syyskuusta 2017.

Palvelut

  • Hahmoterapia
  • TRE-ohjaukset
  • Mentorointi
  • Työnohjaus yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille
  • Pari-ja seksuaaliterapia yksilöille ja pareille.
  • "Keho oppaana" ja "Naiseus voimavarana" -kurssit ryhmille.

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin: itsetunto ja -arvostus, häpeän työstäminen, läheisriippuvuus, uhriutuminen, kiintymyssuhde, stressi, hermoston toiminta, kehityksellinen trauma ja uupumus. Kuormituksen purkaminen, juurtuminen, omannäköisen ja -tuntuisen elämän löytäminen ja eläminen.

 
kirsi+törmi.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 050-3080203
Sähköposti: kirsitormi (at) icloud.com
Kotisivu:  www.mentormi.fi
Vastaanotto: Helsinki ja Kajaani

Työskentelykielet:
Suomi, englanti