Marianne Borg-Hyökki

Gestalt terapeutti, psykoterapeutti (ET), KELA pätevyys.

Gestalt terapeut, psykoterapeut (ET), FPA kompetens.

Lähestymistapani

Luon nopeasti luottamuksellisen suhteen asiakkaitteni kanssa. Toki se syvenee ajan myötä! Olen hyvä ja ymmärtäväinen kuuntelija. Ohjaan keskustelua havainnoillani ja kysymyksilläni tavalla, joka auttaa asiakkaitani löytämään uutta tietoa itsestään ja omista tavoistaan hahmottaa maailmaa. Tietoisuus auttaa purkamaan menneeseen liittyviä tunteita ja löytämään Gestalt kokein uusia parempia tapoja toimia tänä päivänä. Haastan ja tuen sopivasti sen mukaan mitä aavistan asiakkaastani.

Jag skapar snabbt förtroende med mina klienter. Det fördjupas förstås med tiden! Jag är en god och förstående lyssnare. Jag leder diskussionerna med det jag observerar och med mina frågor på ett sätt, som stöder mina klienter i att öka sitt självmedvetande och bli mera medvetna om hur de gestaltar sin värld.

Koulutus ja taustani

Gestalt terapeutti 1997, psykoterapeutti 1998 (suojattu ammattinimike), KELA pätevyys 2000. Olen myös sertifioitu ammatti coach (PCC, International Coach Federation, 2009). MA OMD, on coaching painotteinen maisterintutkinto. Aikaisemmin toimin Helsingin yliopiston tutkijana ja opettajana.

Gestalt terapeut 1997, psykoterapeut 1998, FPA kompetens 2000. Jag är också certifierad yrkescoach (PCC, International Coach Federation, 2009) och fungerar som sådan. MA OMD, är en coaching fokuserad magisters examen . Tidigare var jag forskare och lärare vid Helsingfors Universitet.

Palvelut

  • Yksilö-, ryhmä- ja paripsykoterapiaa. Helsingissä ja Porvoossa.
  • Individuell-, grupp- och parpsykoterapi. I Helsingfors och Borgå.
  • Individual and couple sessions in Helsinki and Porvoo.

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Intohimoni on tukea ihmisiä voimaan hyvin ja rakentamaan itselleen merkityksellisen elämän. Käytän kaikki osaamiseni siihen.

Min passion är att stöda människor i att må bra och i att skapa ett meningsfullt liv.

My passion is to support people to feel well and be able to build a meaningful life.

 
Borg-Hyökki-7504-web.png

Yhteystiedot

Puh.: 050 65 255
Sähköposti: info (at) marianneborghyokki.com
Kotisivu:  www.psykoterapia.info
Vastaanotto: Hiittistenkuja 5 B, Helsinki ja Porvoo

Työskentelykielet:
Suomi, svenska, english