Riitta Iivonen

Hahmoterapeutti, THM
Psykoterapeutti, Kela-pätevyys

Lähestymistapani
Minulla ei ole valmista agendaa asiakkaan kohtaamiseen. Antautumalla itse ei-tietämisen tilaan mahdollistan asiakkaan läsnäoloa ja herkkyyttä kuulla ja kokea itseään. Tapani olla kontaktissa on dialoginen; kunnioittava ja vastavuoroinen. Kohtaamista ohjaavat asiakkaan kuuleminen, omat havaintoni, intuitiivisuus, myötätunto ja pyrkimys ymmärtämiseen.
Esille nousevien monipuolisten asioiden tai ilmiöiden selkiyttämiseen soveltuvat usein toiminnalliset menetelmät. Jokainen ”kokeilu” on ainutkertainen ja tavoitteena on asiakkaan tietoisuuden lisääntyminen itsestä. Kokeiluja motivoivat mm. tilannetaju, luovuus, huumori, kehollinen kokemuksellisuus ja ilmaisullisuus sekä heittäytyminen ja hahmoterapian taustateoriat.
Olen ollut motivoitunut perehtymään ja hyödyntämään terapiatyössä myös neurofysiologiaa, kiintymyssuhdeteorioita, traumaterapiaa sekä sensorimotorista lähestymistapaa.

 

Koulutus ja taustani
Urani koostuu terveydenhuollon johtamisen, kehittämisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijatehtävistä sekä kriisityöstä, ryhmien ohjauksesta ja työnohjauksista.
Olen uudistanut itseäni johtamisen, työnohjauksen sekä ryhmä- ja organisaatiodynamiikan koulutuksissa. Urani terveydenhuollosta kriisityön kautta terapeutiksi on kulkenut rinnakkain oman kasvuni kanssa.

Suhtaudun intohimoisesti yksilön sisäisen maailman tutkimiseen; miten elämäntapahtumat ja ihmissuhteemme ovat muokanneet tapaamme olla, johtaa itseämme sekä tiedostaa, ilmaista tai olla ilmaisematta itseämme nykyhetkessä.
 

Palvelut

  • Yksilö- ja ryhmäterapia
  • Yksilö- ja ryhmätyönohjaus
  • Kriisiterapia ja kriisityönohjaus 

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista
Työssä kohtaamiani teemoja ovat mm. kiintymyssuhdevauriot, pelko, turvattomuus, vaikeus luottaa ja pyytää apua. Masennus, ahdistus, ylikiltteys ja uupumus. Kaltoinkohtelu, traumat, yli- ja alivirittyneisyystilat ja dissosiaatiohäiriöt. Häpeä, syyllisyys, viha, kontrollin tarve ja perfektionismi.

 
Iivonen.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 0414581077
Sähköposti: iivonen.r (at) gmail.com
Kotisivu: 
Vastaanotto: Ukonvaaja 6C, Tapiola, 02130 Espoo

Työskentelykielet:
Suomi ja tarvittaessa englanti