Suvi Landtman

Hahmoterapeutti, YTM
Psykoterapeutti (ET), Kelan palveluntuottaja
Ei toistaiseksi tilaa uusille asiakkaille.

Lähestymistapani

Terapeuttina olen empaattinen, kannustava, tasa-arvoinen ja tietoa jakava. Fokus on enemmän tässä-ja-nyt kuin menneisyydessä. Keho kertoo paljon, minkä vuoksi annan sille huomiota siinä missä tunteillesi, ajatuksillesi ja sosiaaliselle ympäristöllesi. Käytän paljon myös erilaisia tiedostamista edistäviä harjoituksia.

Hyödynnän myös muista kuin hahmoterapiasta peräisin olevia menetelmiä (mm. kognitiivinen terapia). Näihin kuuluvat mm. tietoisuustaito- / mindfulness-harjoitukset, tulkinta-uskomus- ja tunnekehien tunnistaminen sekä hypnoosi.

Asiakaskuntani syitä terapiaan hakeutumiseen ovat olleet mm. ahdistus, masennus, univaikeudet, kriisit, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen estyneisyys, parisuhde- ja muut ihmissuhdeongelmat sekä erilaiset pelot.

Koulutus ja taustani

Sosiaalipsykologian ja psykoterapian lisäksi olen suorittanut sekä yksilö- että pariterapiaan liittyviä täydennyskoulutuksia. Vuoden mittaisia täydennyskoulutuksia minulla on kaksi: tietoisuustaito-ohjaajakoulutus (Integrum-instituutti), joka sisälsi myös kognitiivisen terapian perusteet, sekä kliininen hypnoterapia (Tieteellinen hypnoosi ry.).

Pro gradu-työssäni käsittelin parisuhteen ja työn yhteensovittamista, minkä lisäksi olen perehtynyt pariskuntien kanssa työskentelyyn opiskelemalla Solmuja parisuhteessa -neuvojaksi (Kataja ry.) sekä suorittamalla Tunnekeskeisen pariterapian (EFT) perusteet.

Lisäksi olen opiskellut chi kungia 8 vuotta ja luovaa kirjoittamista mm. Oriveden opiston kursseilla 7 vuotta. Nämä kumpikin ovat minulle rakkaita harrastuksia.

Palvelut

  • Lyhyt ja pitkä yksilö- tai pariterapia

  • Konsultaatiot

Hyödynnän tarvittaessa kliinistä hypnoosia (mm. seuraviin ongelmiin: ärtyvä paksusuoli IBS, pelot, unettomuus, ahdistus, tupakoinnin lopettaminen) sekä tietoisuustaitoja (mm. stressinhallinta, rauhoittuminen arjen keskellä, hyväksyntä).

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

Kehon ja mielen yhteys, turvan löytäminen kehosta. Tunteet.
Tarinoiden ja luovuuden käyttö eheytymisessä, minuuden eri puolien integraatio. Tiedostaminen.
Ihmiselämän muutosvaiheet, irtipäästäminen ja hyväksyminen, autenttisuus.
Ihmissuhteet ja etenkin parisuhteet. Kommunikointi.
 

 
Suvi Landtman.jpeg

Yhteystiedot

Puh.: 040 455 5588
Sähköposti: suvi.landtman(at)gmail.com
Kotisivu:  https://minduu.fi/fi/profiili/suvi_landtman
Vastaanotto: Arkadiankatu 21, 00100 Helsinki

Työskentelykielet:
Suomi, englanti