Hahmoterapiakoulutus

Suomen Hahmoterapia ry suosittelee hahmoterapeutin ammattiin valmistavia EAGT:n (The European Association of Gestalt Therapy) valtuuttamia ja sen asettamat laatukriteerit täyttäviä koulutusohjelmia. Tällaista koulutus-ohjelmaa ei tällä hetkellä ole saatavana Suomessa. EAGT:n hyväksymiä koulutusohjelmia tarjoavat mm. seuraavat eurooppalaiset oppilaitokset:

Gestaltakademin i Skandinavien (Ruotsi). Diplomerad gestaltterapeut, 3 år. Diplomerad gestaltpraktiker i organisation, 3 år. Kurser i personlig och professionell utveckling. Lisätietoja www.gestaltakademin.se tai info@gestaltakademin.se

The Gestalt Institute of Scandinavia, GIS-International ApS (Tanska/Viro): 4-vuotinen (vähintään) englannin-kielinen hahmoterapiakoulutus Gestalt Psychotherapist. Lisätietoja www.gis-international.dk tai gis@gis-international.com

The Metanoia Trust (Iso-Britannia). 4 year part-time training leading to a Diploma and MSc degree in Gestalt Psychotherapy. 2 year part-time MSc in Organisational Development: A Gestalt Perspective. Lisätietoja www.metanoia.ac.uk tai kate.fromant@metanoia.ac.uk

Muita EAGT:n hyväksymiä oppilaitoksia

Lisätietoja ks http://www.eagt.org/accredited_training_institutes_list.htm

EAGT:n koulutuksen laatukriteereistä

Voit lukea lisää osoitteessa  http://www.eagt.org/training_standards.htm