Tiivistelmä

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa hahmoterapia.fi sivuston henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt. Olemme sitoutuneet suojaamaan sivustomme käyttäjien yksityisyyttä ja noudatamme toiminnassamme tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Käytämme keräämiämme henkilötietoja vain kehittääksemme sivuston toimivuutta.

Keräämme tietoja sivuston käyttäjiltä automaattisesti sivuston teknisen toteutuksen avulla sekä kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista (Google Analytics).

Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö – Sivustomme käyttää evästeitä käytön seurantaan ja analysointiin .

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi Suomen Hahmoterapia r.y.  käsittelee ja miten – Voit tarkistaa Suomen Hahmoterapia r.y.:n rekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen. Huom! Ainoa tunnistettava henkilötieto sivuston käytöstä on IP-osoite.  Emme säilytä tietojasi pidempään kuin on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

1. Yleistä

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Suomen Hahmoterapia r.y.  on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2. Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan Suomen Hahmoterapia r.y.:ssä  voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Sivuston käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen

  • Sivuston  suunnitteluun ja palvelukehitykseen


3. Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Tietojen kerääminen tapahtuu Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä:

Teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat:

  • IP-osoite (ja sijaintimaa)

  • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)

  • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot

  • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot

  • selaimen tyyppi ja kieliasetukset

  • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics.

4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten valituille kumppaneille, tällaisia ovat ei-tunnistettavat yhteenvetotiedot esim. Palvelun kehittämistä ja analysointi varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

5. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä, parantaaksemme Palveluiden laatua, ja kehittääksemme Palveluita edelleen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Palveluiden käytön yhteydessä.

Kolmannet osapuolet

Hyödynnämme Palveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Suomen Hahmoterapia r.y. vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä tai Palvelun käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing -asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

Tutustu selainkohtaisiin ohjeistuksiin evästeiden tyhjentämisestä ja estämisestä:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer & Microsoft Edge
Safari
Safari mobiililaitteille
Opera

6. Henkilötietojen käsittelijät

Suomen Hahmoterapia r.y. voi  käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt ohjeistuksen mukaisesti.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tallennettujen tietojen käsittelyä varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, jotta henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

8. Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Suomen Hahmoterapia r.y.:n edustajat sekä sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9. Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Jos käyttäjä haluaa, että häntä koskevaa henkilötietoa muutetaan tai hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä, tulee hänen ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: info@hahmoterapia.fi

10. Tietojen säilytys

Suomen Hahmoterapia r.y. säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme Palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.


12. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii  Suomen Hahmoterapia r.y. ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Suomen Hahmoterapia r.y.

Viikinmäentie 14 a 3

00560 Helsinki


www.hahmoterapia.fi