Tuula Ripatti

Hahmoterapeutti, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO), VTM
Psykoterapeutti (ET), Kelan palveluntuottaja
Voin ottaa uusia asiakkaita / tilanteeni vaihtelee

Lähestymistapani

Lähdetään liikkeelle siitä, missä sinä olet! Luovasti kohdaten ja yhdessä tutkien. Tukeudun vahvasti suhdekeskeiseen, kehon resonansseille herkkään ja menetelmällisesti luovaan työotteeseen. 

Koulutus ja taustani

Valmistuin hahmoterapeutiksi v. 2012 ja olen pitänyt yksityisvastaanottoa siitä alkaen. Aikaisempi työurani on polveillut lastensuojelu- ja psykiatrisesta työstä kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin ja sieltä takaisin työhön ryhmien ja yksilöiden parissa. Toimin pitkään ryhmäprosessien ohjaajana ja kouluttajana taideterapeuttista ja toiminnallista työotetta soveltaen, ja lastensuojelun sijaishuolto on minulle tuttua toimintakenttää mm. kouluttajan, työnohjaajan, asiantuntijan ja sijaisvanhemman rooleista käsin. Terapeuttina minulle on tärkeää oman osaamiseni ja elävyyteni ylläpitäminen: olen viime vuosina perehtynyt mm. sensomotorisen traumaterapian, kehopsykoterapian ja tunnekeskeisen pariterapian työotteeseen sekä käynyt 2-vuotisen psykopatologiakoulutuksen. Muita täydennyskoulutuksia mm. psykodraaman, ekspressiivisen taideterapian, soveltavan draaman (ammatilliset erikoistumisopinnot) ja valokuvaterapian aloilta. Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja seurakuntakuraattori/diakoni.

Palvelut

  • Yksilö- ja pariterapia
  • Yksilöcoaching
  • Työnohjaus
  • Ryhmäprosessien ohjaus
  • Toiminnalliset koulutukset

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

En sulje pois mitään inhimillistä mieltäsi painavaa. Teemoja, jotka näyttävät vastaanotollani usein tulevan vastaan ovat ahdistus, masennus ja paniikkihäiriöt, kehitykselliset traumat ja traumakokemukset, kriisit, eksistentiaaliset kysymykset, psykosomaattiset oireet ja työuupumus.

 
ripattimv.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 0405325123
Sähköposti: info (at) amante.fi
Kotisivu: www.amante.fi
Vastaanotto: Tapiontori 1, 02100 Espoo

Työskentelykielet:
Suomi, englanti