Tuula Ripatti

Hahmoterapeutti, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO), VTM
Psykoterapeutti (ET), Kelan palveluntuottaja
En ota tällä hetkellä uusia asiakkaita

Lähestymistapani

Lähdetään liikkeelle siitä, missä sinä olet!  Kudomme yhdessä prosessin, jonka kantavina säikeinä kulkevat tietoinen läsnäolo, kehollisuus ja kokemuksellisuus. Omaa läsnäoloani kannattelee modernin gestalt-terapian suhdekeskeinen (relationaalinen) ja kehon resonansseille herkkä lähestymistapa. Psykospirituaalinen ja eksistentialistinen ulottuvuus ovat minulle myös luontevia. Pyrin rakentamaan  vastavuoroisen ja turvallisen yhteistyösuhteen, jonka matkakumppaneiksi intuitio, luovuus ja huumorikin ovat tervetulleita. 

Pariterapiassa fokus on kumppanien välisessä vuorovaikutuksessa, jonka ilmiöitä autan tunnistamaan ja jakamaan kumppaneita lähentävällä tavalla. Toimin myös työnohjaajana ja coachina tunne-elämää ja persoonaa kuormittavassa työssä toimiville. Kouluttajan työotteeni on toiminnallinen ja prosessoiva.

Koulutus ja taustani

Olen pitänyt yksityisvastaanottoa hahmoterapeuttina v. 2012 alkaen. Tätä edelsi vaihteleva auttamistyön urapolku lastensuojelu- ja psykiatrisesta työstä kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin niin ryhmien, yksilöiden kuin hankkeiden parissa. Lastensuojelun sijaishuolto on minulle tuttua toimintakenttää mm. kouluttajan, työnohjaajan, asiantuntijan ja sijaisvanhemman rooleista käsin.

Täydennyskoulutusta mm. Gestalt Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances (2-vuotinen post graduate koulutus), tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot, sensomotorinen traumaterapia (Level 1), psykofyysisen psykoterapian perusteet, perhevalokuvat psykoterapiassa. Muuta mm. ekspressiivisen taideterapian menetelmäopinnot (10 op), toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (28 ov) ja kulttuurialan esittävän taiteen koulutusohjelman ammatilliset erikoistumisopinnot (60 ov). Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja seurakuntakuraattori/diakoni.

Palvelut

  • Yksilö-, pari- ja ryhmäterapia

  • Yksilöcoaching

  • Työnohjaus

  • Toiminnallinen koulutus ja työpajat

Olen työssäni kiinnostunut seuraavista asioista

En sulje pois mitään inhimillistä mieltäsi painavaa. Teemoja, jotka näyttävät vastaanotollani usein tulevan vastaan ovat ahdistus, masennus ja paniikkihäiriöt, eksistentiaaliset kysymykset, kehitykselliset traumat ja traumaattiset kokemukset, kriisit, psykosomaattiset oireet ja työuupumus.

 
ripattimv.jpg

Yhteystiedot

Puh.: 0405325123
Sähköposti: info (at) amante.fi
Kotisivu: www.amante.fi
Vastaanotto: Tapiontori 1, Tapiola, 02100 Espoo

Työskentelykielet:
Suomi, englanti